μολύβι σε χαρτί, 198 X 198 εκ Χωρίς τίτλο, μολύβι σε χαρτί, 66 X 103 εκ Χωρίς τίτλο, μολύβι σε χαρτί, 66 X 103 εκ Χωρίς τίτλο, μολύβι σε χαρτί, 66 X 103 εκ Χωρίς τίτλο, μολύβι σε χαρτί, 66 X 103 εκ Χωρίς τίτλο, μολύβι σε χαρτί, 66 X 103 εκ Χωρίς τίτλο, μολύβι σε χαρτί, 66 X 103 εκ Φύλακας I, μολύβι σε χαρτί, 199 X 100 εκ Φύλακας II, μολύβι σε χαρτί, 199 X 100 εκ Φύλακας II, μολύβι σε χαρτί, 199 X 100 εκ Φύλακας III (λεπτομέρεια) Μικρός Φύλακας I, πολυεστερικό  ύφασμα, ακρυλικά και μολύβι σε χαρτί, 118 X 62 εκ Μικρός Φύλακας II πολυεστερικό  ύφασμα, ακρυλικά και μολύβι σε χαρτί,, 112 X 79 εκ Μαντάλα I, πολυεστερικό  ύφασμα και ακρυλικά, 242 X 242 X 25 εκ Μαντάλα I (λεπτομέρεια) Το Νήμα (άποψη της έκθεσης) Χωρίς τίτλο, μολύβι σε χαρτί, 106 X 106 εκ Μαντάλα II, πολυεστερικό  ύφασμα και ακρυλικά, 242 X 242 X 25 εκ