Αδράνεια, μολύβι σε χαρτί, 76 Χ 57 εκ Η χορεύτρια, μέταλλο, κερί και νήμα, 52 Χ 76 Χ 52 εκ Αδράνεια, beeswax and thread, 12 Χ 28 Χ 8 εκ Ομφαλοσκόπος, κερί και νήμα, 118 X 2 X 8 εκ Λάζαρος, κερί, κρανίο και ξύλο, 33X 56 X13 εκ Αναιδέστατη, κερί, ατσαλόσυρμα και φτερό, 14 Χ 27 Χ 18 εκ Το φάντασμα του ρόδου, κερί και ηλεκτρικό φως, διαστάσεις μεταβλητές "Ειδικές Ανάγκες", φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ (72 έργα)   

Σε αγαπάει κανένας; Παρατήρηση, φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ Αμφιθυμία, φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 57 X57 εκ Τρεις ευχές, φύλλο χρυσού σε χαρτί, 14 X 14 εκ (3 έργα) φύλλο χρυσού σε χαρτί, 76 Χ 103 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 76 Χ 103 εκ φύλλο χρυσού σε χαρτί, 76 Χ 103 εκ Φωτεινός Παντογνώστης ΙI, μελάνι σε χαρτί και ηλεκτρικό κύκλωμα, 70 X 100 εκ Φωτεινός Παντογνώστης ΙIΙ, μελάνι σε χαρτί και ηλεκτρικό κύκλωμα, 70 X 100 εκ Φωτεινός Παντογνώστης IV, μελάνι σε χαρτί και ηλεκτρικό κύκλωμα, 70 X 100 εκ Φωτεινός Παντογνώστης V, μελάνι σε χαρτί και ηλεκτρικό κύκλωμα, 70 X 100 εκ Φωτεινός Παντογνώστης, ψηφιακή εκτύπωση και ηλεκτρικό κύκλωμα, 28 X 38 X 9 εκ