Εκδίωξη, γραφίτης, κερί και ξύλο, 27 Χ89.5 Χ 8 εκ Χαρούλης, μέταλλο, πλαστικό και φτερό, 22.5 Χ 15 Χ5 εκ 07.	Χωρίς τίτλο, μικτή τεχνική σε ξύλο, 193 X 50 εκ Κοιμωμένη, κερί and μικτή τεχνική, 92 Χ 60 Χ 25 εκ Φωλιά, κερί, ξύλο και μέταλλο, 15 Χ 27Χ 24 εκ Φωλιά, κερί, ξύλο και μέταλλο, 15 Χ 27Χ 24 εκ Να ζήσετε ΙII, κερί, ξύλο και μέταλλο, 15 Χ 50,5 Χ 15 εκ Παιχνίδι, κερί, ξύλο και μέταλλο, 33 Χ38.5 Χ 27 Χ 6.5 εκ Κουτί, κερί και μέταλλο, 12.5 Χ 18 Χ10 εκ Κουτί, κερί και μέταλλο, 12.5 Χ 18 Χ10 εκ Κουτί, κερί και μέταλλο, 12.5 Χ 18 Χ10 εκ